درنگ: این کودک که بدنش از انعطاف‌پذیری باورنکردنی برخوردار است درحالی که لباس مخصوص اسکیت‌بازی به تن دارد از زیر میله‌هایی با ارتفاع ۲۸ سانتیمتر عبور می‌کند بدون اینکه بدنش با میله‌ها تماسی برقرار کنند.