درنگ: محسن رضوانی در مجمع انتخاباتی هیات شنا، شیرجه و واترپلو استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از استان‌های مستعد و مهم در زمینه شنا، شیرجه و واترپلو است.

رییس فدراسیون شنا افزود: در عرصه بانوان با حمایت‌های صورت گرفته از امسال امیدواریم رقابت‌های شنای موزون را برگزار کنیم.

وی همچنین تشکیل تیم‌های ملی شنای بانوان را اقدام این فدراسیون در راستای توسعه ورزش بانوان ذکر کرد و گفت: در صدد هستیم برای اولین بار یک دوره مسابقات بین‌المللی شنا در رده بانوان و به میزبانی تبریز برگزار کنیم.