درنگ : رضا ضراب تاجر ایرانی-ترکیه‌ای که در آمریکا بازداشت شده، ارتکاب هفت جرم از جمله پولشویی، تقلب بانکی و پرداخت رشوه را پذیرفته و اکنون در جریان محاکمه یکی از مقامات ارشد هالک بانک ترکیه در نیویورک مشغول ارائه شهادت است.

بی بی سی نوشته است: خبرنگاران حاضر در جلسه در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که او از جمله در مورد ملاقاتش با رئیس وقت بانک مرکزی ایران و ارتباطش با محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت این کشور شهادت داده است.