رضا رشیدپور نوشت: توی این چند روز برخی با ارسال پیام‌های سراسر بی‌شرمی و الفاظ رکیک به من تلاش کردند که اهداف غیراصیل و کوته نگرانه خودشان را پیش ببرند. از گفتگوی طولانی من با یک پایگاه خبری که چند سال پیش صورت گرفته و مربوط به تاثیر سریال‌های ساخت ترکیه بر ذهن و جان مخاطب گرانمایه ی ایرانی است چند ثانیه را تقطیع و پخش کرده‌اند تا به گمان خودشان فضای غرورآمیز پس از انتخابات و شور ملی در میهن عزیزمان و به ویژه آذربایجان پاک را تحت تاثیر قرار بدهند. اگر این موضوع به فحاشی به من محدود می‌شد واکنشی نشان نمی‌دادم اما از دو چیز نمی‌توان ساده عبور کرد. اول مادر مهربان و ارجمندم که مورد توهین بی‌شرمانه قرار گرفت. دوم مام میهن که مورد هجمه وقیحانه عده‌ای بی اصالت واقع شده است. کودکانه من را تهدید به قتل (!!!!!!) کرده‌اند … اتفاقا نیک بدانند که چو ایران نباشد تن من مباد …