شوک رجیستری در بازار موبایل و نگرانی مردم | فروشندگان: پول بیشتری از مردم می‌گیریم
  زمان اعلام مدل‌های گوشی مشمول رجیستری | فروشندگان مراقب باشند ضرر نکنند!