درنگ: مدیر بنادر و دریانوردی امیرآباد گفت: براساس توافق بنادر شمالی با کشور آذریابجان، خطوط مسافربری در دریای خزر راه اندازی می‌شود.

علی خدمتگزار مدیر بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد درباره راه اندازی خطور مسافربری در دریای خزر می‌گوید:

  • خطوط مسافربری ابتدا در انزلی در گیلان در حاشیه خزر راه اندازی و به صورت تور داخلی این مسافرپذیری در سایر بنادر حاشیه خزر انجام می‌شود.
  • در گذشته خطوط مسافربری در بندرانزلی برقرار بود که به دلیل نبود صرفه اقتصادی برای خرید شناور تا حدودی متوقف شد و بار دیگر با موافقت سازمان بنادر و دریانوردی با درخواست جمهوری آذربایجان این ارتباط برقرار می شود.
  • شناور مورد نیاز برای حمل مسافر از سوی آذربایجان خریداری و حمل مسافر در دریای خزر از سوی این کشور انجام می‌شود.
  • با اجرای این خطوط باید ایستگاه مجهز و گمرک برای پذیرش مسافر نیز اجرایی شود
  • بندرامیرآباد آمادگی لازم برای پذیرش مسافر را دارد و امکاناتش را فراهم می‌کند.