درنگ: ملکه الیزابت دوم مطمئنا می‌داند چطور باید از وسایلش استفاده کند اما به سختی می‌توانید عکسی از او پیدا کنید که در آن کیفی به دست نداشته باشد. حتی گفته می‌شود او بیش از ۲۰۰ مدل از این کیف‌ها دارد. بالاخره ملکه هم رازهایی برای خودش دارد و گفته می‌شود استفاده از این کیف برای ارسال پیام به کارکنانش است.

اگر ملکه هنگامی که با کسی صحبت می‌کند کیفش را از جایگاه طبیعی‌اش در سمت چپ به سمت راست منتقل کند، مشخص می‌شود که می‌خواهد صحبت را تمام کند. اگر کیفش را روی زمین بگذارد یعنی به افرادی که در اطرافش هستند پیام می‌دهد که می‌خواهد هرچه زودتر او را از دست مخاطبش راحت کنند. اگر سر میز شام یا نهار باشد و آن را روی میز قرار دهد معنی‌اش این است که دوست دارد قرار ملاقات نهایتا تا ۵ دقیقه بعد تمام شود.

اما نکته جالب توجه دیگر وسایلی است که او در کیفش نگه‌داری می‌کند. «سالی بدل» کسی که بیوگرافی خاندان سلطنتی بریتانیا را می‌نویسد مدعی شده وسایلی که او در کیف دارد خیلی متفاوت با وسایل داخل کیف دیگر خانم‌ها نیست. یک آینه، رژ لب، عینک و …