درنگ: هنوز پنج روز از انتشار خبر ابتلای مریم میرزاخانی نابغه ایرانی ریاضی جهان نگذشته است که دقیقاً ۱۶ دقیقه قبل فیروز نادری از مقامات ارشد ناسا خبر فوت او را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

  نابغه ایرانی ریاضی جهان در چنگال معادله نامجهول سرطان

 

فیروز نادری بعد از پست ابهام برانگیزش در توئیتر و اینستاگرام که عده‌ای آن را به فوت مریم میرزاخانی مربوط دانستند خبر فوت او را در توئیتر تایید کرد. فیروز نادری با انتشار عکسی از میرزاخانی در توئیتر خود در پاسخ به مخاطبانی که در مورد صحت خبر فوت میرزاخانی می‌پرسیدند گفت: بله یک نابغه یک همسر و یک مادر فوت کرده است.