محمد حقانی در گفتگو با درنگ با بیان اینکه خشکسالی در اطراف تهران رخ داده است، گفت: به علت خشکسالی ایجاد شده در تهران، برخی گونه‌های گیاهی که از بین برنده سفیدبالکان هستند از بین رفته‌اند.

وی درختان توت «کاکوزا یا برگ پهن» را میزبان مناسب سفید بالکان دانست و افزود: در دهه ۷۰ درخت توت وارد تهران شد اما شهرداری در کاشت آن زیاده روی کرد؛ از همین رو درخت توت که مقاومت خوبی در برابر کم‌آبی، آفات و بیماری‌ها دارد میزبان سفیدبالکان شد.

به گفته عضو سابق شورای شهر تهران، سمپاشی بی‌رویه‌ای که از گذشته تاکنون در تهران صورت می‌گیرد از دیگر عوامل پیدایش مگس سفید است، زیرا سمپاشی زمان بندی مناسبی را می‌طلبد و سم مورد استفاده باید ارگانیک و با غلظت کافی باشد.

حقانی با اشاره به ضرورت همخوانی سم‌ها با استانداردهای سازمان حفاظت از نباتات اظهار کرد: متاسفانه شهرداری بدون توجه به این استانداردها در سمپاشی درختان زیاده‌روی کرد. این موضوع باعث از بین رفتن پارازیت‌های مثبت مثل زنبورک‌ها و کفشدوزک‌ها شد.

وی تاکید کرد: شهرداری تهران در قبال پایتخت مسئولئیت دارد، هر اتفاق ناخوشایند و ناگواری که در شهر رخ ‌دهد باید توسط این ارگان سازماندهی شود.