درنگ: برخی از مهمترین اظهارات اعضای شورای شهر در جلسه رسیدگی به استعفای محمدعلی نجفی به شرح زیر است:

الویری: با مردم صریح صحبت کنید، علت استفعای نجفی بیماری است؟ برای من محرز نشده که علت اصلی استعفای نجفی تنها بیماری است | تغییرات در حوزه مدیریتی دشوار است

خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران: پذیرش استعفا قبل از درمان معنا ندارد | بیماری شما (شهردار تهران) ربطی به استعفا ندارد چرا که درمان آن تنها یک ماه زمان می‌برد و پذیرش استعفا قبل از درمان معنا ندارد | بسیاری از مسئولان به این بیماری دچار هستند و حتی برخی‌ها با قهر کردن کشور را رها کردند، اما حالا نجفی برای یک درمان یک ماهه می‌خواهد استعفا دهد؟ | تشریف ببرید، درمان کنید و مجددا برگردید

حق شناس: از تصمیم استعفای نجفی دلخورم اما نباید شهر را حتی برای یک ساعت بدون مدیر رها کرد | باید تکلیف شهر را همین امروز مشخص کنیم

صدراعظم نوری: بیماری نجفی، بیماری رجال سیاسی کشور است! {هاشمی: پس هر کسی این بیماری را ندارد رجل سیاسی نیست!؟}

صدراعظم نوری: رجل سیاسی این بیماری را مبتلا می‌شوند، مداوا می‌کنند و به سر کار برمیگردند، آقای نجفی هم برای مداوا اقدام کند.