درنگ: این ویدئو که در مکانی نامشخص گرفته شده‌ است در یوتیوب به شدت پربازدید شده و تاکنون بیش از ۸۷۷ هزار بار مشاهده شده‌است.

بیش‌فعالی مفصلی وضعیتی است که در آن یک یا چند یا تمامی مفاصل یک انسان از محدوده حرکتی بسیار زیادی برخوردارند و افرادی که از این قابلیت برخوردارند می‌توانند اندام‌های خود را تا حدی که برای دیگران غیرممکن است، حرکت دهند. تا حدی که جا‌به‌جایی به دررفتگی مفصلی شباهت پیدا می‌کند.

این وضعیت معمولا وراثتی است و تحت تاثیر تغییر نوعی از پروتئین کلاژن ایجاد می‌شود. بیش‌فعالی مفصلی پدیده‌ای رایج است به ویژه در کودکان و جوانان.