درنگ: دختران و پسران حاضر در یک استخر پارتی به‌ صورت نیمه برهنه در مکانی مشخص حضور یافته و ضمن شرب خمر، اقدام به رقص و پای‌کوبی کرده بودند که توسط ماموران انتظامی دستگیر شدند.

در این عملیات مقداری مشروبات الکلی از متهمان کشف و ضبط شد و پرونده این متهمان برای رسیدگی به مقام قضایی ارسال و در حال رسیدگی است.

این دختران و پسران فیلم‌هایی از مراسم‌های استخرپارتی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند.