درنگ : در گزارش این نشریه آمده است که درخشانی چند ماه قبل و در جریان تورنمنت جبل‌الطارق با حریفی از رژیم صهیونیستی رقابت کرد و این مسئله باعث محرومیت او از سوی فدراسوین ایران شد.

این شطرنج‌باز قبول کرده که زیر پرچم انگلیس رقابت کند و پس از درخواست شخصی‌اش به فدراسیون شطرنج انگلیس، این اتفاق محقق خواهد شد.

این خبر در حالی منتشر شده که چند روز قبل نیز درسا درخشانی خواهر بزرگتر این شطرنج‌باز ایرانی فدراسیونش را به آمریکا تغییر داد.

 

چند روز قبل درسا درخشانی خواهر بزرگتر برنا نیز فدراسیونش را به آمریکا تغییر داده بود