درنگ:  تاکنون حداقل چهار خواننده لس‌ آنجلسی با ارسال پیام‌های محرمانه به تهران خواستار ورود به ایران شده‌اند.
یکی از زنان خواننده در یکی از تلویزیون‌های فارسی‌زبان صراحتاً خواهان سفر به ایران حتی به قیمت توقف فعالیت به اصطلاح هنری خود شد.