فیلم | پایان ساخت بزرگترین چرخ و فلک جهان | تماشای نمایی ۳۶۰ درجه از دبی