درنگ: خانواده برای همه افراد معنی خاصی دارد و معمولا اعضای خانواده کسانی هستند که می‌توانیم در سخت‌ترین مراحل زندگی روی آن‌ها حساب کنیم. نه فقط پدر و مادر، بلکه حتی پدربزرگ و مادربزرگ. شاید برای این که هرگز آن‌‎ها را فراموش نکنید، بهترین راه استفاده از «درخت خانواده» باشد. یعنی نصب عکس‌های افراد خانواده به دیوار، البته با چاشنی خلاقیت. به نمونه‌های زیر توجه کنید. شاید بتوانید از آن‌ها برای خانه‌تان استفاده کنید.