درنگ: اگر در کشور ما فروش دارو بدون نسخه و خارج از داروخانه ممنوع و غیرمعمول است در کشور هائیتی (کشوری است در جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب) فروش دارو به صورت دستفروشی روش متداول و مرسوم است.

در هائیتی، یکی از شغل‌های متداول که نیازی به تحصیلات خاصی ندارد دارو فروشی است. شما برای راه اندازی این کار به مجوز خاص یا مکان ثابتی احتیاج ندارید کافی است یک سطل خالی داشته باشید و کمی تجربه در چیدمان داروها درون سطل. چرا که شما به عنوان یک فروشنده خیابانی محبورید داروهای خود را به شکل جذابی نمایش دهید درغیر این صورت هیچکس از شما دارو نمی‌خرد.

بعد از این کافی است هر روز صبح در خیابان‌های شهر پرسه بزنید و مشتری‌های خود را پیدا کنید.

مردمان هائیتی، دارو را به عنوان یک کالای مصرفی همانند مواد غذایی مصرف می‌کنند و خریدن آن از دستفروشان خیابانی کاری عادی است. البته تعداد اشخاصی که به دلیل اعتماد اشتباه و خرید داروهای نامناسب از این فروشندگان خیابانی راهی بیمارستان می‌شوند هم کم نیست.

با وجود آنکه فروش دارو‌ها بدین شکل غیرقانونی است اما قانون به ندرت توسط وزارت جمعیت و بهداشت عمومی این کشور رعایت می‌شود.

البته ناگفته نماند که داروخانه‌های واقعی به سختی در این کشور پیدا می‌شوند و این داروخانه‌های خیابانی منبع اصلی دارو برای مردم به شمار می‌روند.