درنگ: محمد جواد کبیر صبح امروز با اعلام این خبر افزود: از ابتدای مرداد ماه امسال بر اساس مصوبه دولت، تمام بیمه شدگان همگانی خدمات خود را اعم از مراقبت‌های اولیه، پزشکی عمومی، خدمات سرپایی و بستری را صرفا از مراکز دولتی دریافت می‌کنند.

وی گفت: در پایگاه‌های بهداشتی درمانی کشور، مراقبان سلامت خدمات اولیه مراقبتی را انجام می‌دهند و بعد در صورت لزوم به پزشک عمومی ارجاع می‌شوند. پزشکان عمومی نیز در صورت نیاز افراد را به متخصصان و مراکز درمانی ارجاع می‌دهند. این مصوبه آغازی بر شکل گیری پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور است.

ارائه دارو در دو بخش دولتی و غیردولتی

وی ادامه داد: امیدواریم ظرف شش ماه آینده شاهد توسعه پزشک خانواده و نظام ارجاع باشیم اما درباره بحث دارو استثناء قائل شدیم. بیمه‌شدگان می‌توانند داروها را از بخش دولتی و غیر دولتی دریافت کنند. پزشکان طرف قرارداد نیز می‌توانند در نسخه‌های بیمه شدگان، دستور دارویی بنویسند. در قانون بودجه و برنامه ششم توسعه در خصوص برنامه پوشش بیمه روستاییان باید توجه بیشتری شود. در حال حاضر نیز مطالعات و امکان سنجی این برنامه نیز در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم آن را در سطح مراکز دولتی ابلاغ کنیم.