درنگ: رزی سعی دارد با سبک لباس پوشیدن و طرز رفتارش نگرش بیخیالی و رها بودن را رواج دهد.

 

خیلی‌ها او را به عنوان روح شهر می‌شناسند که هر روز در خیابان‌های شهر پرسه می‌زند و با ظاهر و رفتارش جو خاصی به فضاهای عمومی می‌دهد.

 

رزی بیش از ۸۰ سال سن دارد و هیچ وقت دوست ندارد سن واقعی‌اش را فاش کند.

 

خیلی‌ها او را به عنوان یک هنرمند می‌شناسند و به خاطر استایلش دوستش دارند اما برخی دیگر می‌گویند او فقط یک گداست و هیچ توجهی به رزی نشان نمی‌دهند.