درنگ: میلیون‌ها نفر در آمریکا از چند هفته پیش خود را آماده تماشای این پدیده نجومی کرده‌ بودند. اینکه در چه ساعتی کجا باشند تا هر چه بهتر عبور ماه از جلوی خورشید را ببینند و بهتر شاهد باشند که چگونه ماه روی خورشید را می‌پوشاند و تاریکی همه جا را فرا می‌گیرد.

  تصاویر ترامپ، ملانیا و پسرشان هنگام تماشای خورشیدگرفتگی | ترامپ باز اشتباه کرد!

هزاران نفر در دیگر کشورهای دنیا نیز برای تماشای این پدیده طبیعی به آمریکا سفر کردند و میلیون‌ها نفر از ایالت‌هایی خارج از مسیر خورشید گرفتگی کامل به مناطقی سفر کرد‌ند تا بتوانند کسوف کامل را ببینند. عطش تماشای کسوف تا حدی شدید بود که حتی برخی برای دیدن آن از ارتفاع زیاد و بدون مانع، هواپیماهایی را دربست اجاره کردند.

این خورشید گرفتگی از اقیانوس آرام آغاز شده، از شرق تا غرب آمریکا را پیمود و در اقیانوس اطلس به پایان رسید. در این ویدئو می‌توانید کل این پدیده نجومی را بدون هیاهو و دغدغه و در عرض ۶۰ ثانیه تماشا کنید.