درنگ: فرماندار اشنویه گفت: این سرباز به علت مشکلات روحی با اسلحه خودکشی کرده است.

اسعد خضری بیان کرد: سرباز جوان که خواستگار دختری بوده با ازدواج کردن آن دختر دچار مشکلات روحی شده است و با شلیک گلوله به گردن خود به زندگی اش پایان داده است.