درنگ :  حامد هاکان به دلیل ایست قلبی درگذشت.

هاکان سابقه همکاری با محسن چاوشی، محسن یگانه و فرزاد فرزین را داشت.