به گزارش درنگ، ساختن کاردستی با کاغذ یک هنر است. پارث کوتکار هنرمندی است که توانسته به بهترین شکل این هنر را به نمایش بگذارد. او با استفاده از یک تکه کاغذ، کاتر و دستان هنرمند خودش این آثار را خلق کرده است. کوتکار اهل هند است و در شهر احمدآباد متولد شده است. او توضیح داده که از بچگی اشتیاق انجام این کار را داشته و موضوعاتش را روز به روز و با الهام از زندگی روزمره‌اش انتخاب می‌کند. خودش می‌گوید نکته جالب این آثار هنری این است که وقتی کاتر را دست می‌گیرد خودش هم نمی‌داند در پایان قرار است چه نتیجه‌ای حاصل شود. حتی نمی‌داند در نهایت نتیجه قابل قبولی به دست می‌آید یا نه. فقط حس کنجکاوی‌اش است که باعث می‌شود همه کارها را تا پایان ادامه دهد. در زیر می‌توانید چندین نمونه از آثار او را ببینید.