درنگ : این نخستین بار است که زندگی یک هنرمند منحصرا با استفاده از آثار تصویری خودش روی پرده سینما به‌ نمایش درمی‌آید.

این فیلم به کارگردانی دوروتا کبیلا و هیو ولچمن فیلمی بی‌نظیر با همکاری هنرمندان لهستانی و بریتانیایی تولید شده با تمام فیلم‌هایی که تاکنون از زندگی ونگوک ساخته شده متفاوت است. این فیلم به‌طور کامل با تکیه بر نقاشی‌های ونگوک آخرین روزهای زندگی او را روایت کرده‌است.

برای ساخت فیلم ۱۳۰ تابلوی این هنرمند بزرگ انتخاب شده و براساس آنها بیش از ۶۵ هزار تابلوی رنگ روغنی جدید خلق شده و قرارگیری روایت‌گونه آنها در کنار هم فیلمی کامل را ایجاد کرده‌است.

برای خلق این نقاشی‌ها از میان ۵۰۰۰ نقاشی که برای حضور در پروژه اعلام آمادگی کرده‌بودند، ۱۲۵ هنرمند نقاش از سراسر جهان به مدت ۷ سال با سازندگان فیلم همکاری کردند و اگرچه تمامی آنها هنرمندانی خبره بودند، اما برای نقاشی به سبک ونسان وان‌گوگ دوره‌های خاصی گذراندند.

تمامی ۵۰۰۰ فریم این فیلم نقاشی دستی هستند و نقاشان برای هر ثانیه از فیلم ۱۲ فریم جداگانه نقاشی کرده‌اند.