آب یک ماده مرکب و مهم برای حیات تمامی موجودات زنده است و جزء فراوان ترین مواد مرکب روی کره زمین به حساب می‌آید اما این ماده علاوه بر ضرورت برای تداوم حیات خواص دیگری نیز دارد به عنوان مثال می‌توان از این ماده برای خاموش کردن آتش یا کاهش حرارت با فرو بردن جسم داغ در آن استفاده نمود. یکی دیگر از این خواص که شاید بسیار هم عجیب به نظر برسد ایجاد شعله‌های آتش با آب است در واقع به کمک این ماده علاوه بر خاموش کردن آتش، با انجام یک آزمایش نه چندان پیچیده با حداقل ابزار میتوان شعله های آتش ساخت.

در این ویدئو استیو مولد با انجام یک آزمایش ساده آب را به دمای جوش می رساند سپس جریان بخار آب را توسط یک سری لوله های فلزی مارپیچ عبور می دهد در نتیجه دمای بخار آب به شدت بالا می رود به صورتی که دمای آن از دمای شعله نیز بیشتر می شود و اگر یک کبریت جلوی دهانه ی خروجی لوله فلزی بخار آب نگه داشته شودشعله آتش ایجاد میشود.

یک قانون کلی وجود دارد که در آن حرارت از جسم گرمتر به جسم سردتر انتقال می بابد در این آزمایش در واقع عبور بخار آب از فلز مارپیچ باعث افزایش دمای آن شده و انتقال حرارت در مسیر دیگری حرکت می کند که در نتیجه دمای بالای بخار آب باعث ایجاد زمینه مناسب برای روشن شدن شعله کبریت میشود.

این آزمایش برای زمانی که شما دسترسی به کبریت یا دیگر ابزار ایجاد شعله ندارید، نمی تواند مفید باشد زیرا آب برای رسیدن به دمای جوش و بالاتر به یک شعله بسیار قوی مانند آنچه در جوشکاری استفاده میشود نیاز دارد در نتیجه اگر شعله ای مانند جوشکاری در دسترس باشد دیگر نیازی به انجام این آزمایش و مصرف انرژی وجود ندارد به طور کلی هدف از این آزمایش بررسی خواص مختلف آب و بررسی ظرفیت این ماده برای ذخیره حرارت در  دماهای بالا می باشد.