درنگ:  موتور جستجوی شماره یک دنیا حالا به لطف «Google for Jobs» بهتر از قبل هم شده است. این قابلیت جدید شغل‌ها را از سایت‌هایی مانند لینکدین، مانستر و گلسدور پیدا کرده و برای شما لیست می‌کند و این قابلیت را هم دارد که تکراری‌ها را نمایش ندهد. هیچ روشی بهتر از این برای جستجو وجود ندارد.

برای دسترسی به آن باید در صفحه اصلی موتور جستجو گوگل کلمه job یا شغل را جستجو کنید. هرچه کلیدواژه‌هایی که برای پیدا کردن شغل استفاده کنید بیشتر باشد مطمئنا نتیجه جستجو هم نزدیک‌تر به چیزی خواهد بود که شما دنبال آن هستید. برای مثال وارد کردن کلماتی مانند موقعیت مکانی و نوع کار در ادامه کلمه شغل می‌تواند نتیجه بهتری برای شما در بر داشته باشد.

البته از طریق گوگل نمی‌توانید برای گرفتن شغلی اقدام کنید و گوگل فقط شما را به صفحه اصلی که شغل در آن آگهی شده مرتبط می‌کند.