درنگ : با پیشرفت علم و مشخص شدن هرچه بیشتر مضرات دخانیات مخصوصا سیگار، تلاش برای منصرف کردن افراد سیگاری از سیگار کشیدن روز به روز بیشتر می‎شود. در همین راستا مدت‌هاست که تبلیغاتی تلویزیونی و در سطح شهر و خیابان‌ها در تمام دنیا انجام می‎شود. خلاقانه‎ترین تبلیغات ضد استعمال دخانیات و سیگار را در زیر ببینید.

 

سیگار کشنده است

 

در توضیح این تبلغ آمده: هر یک سیگاری که شما می‌‏کشید، برای فرزندتان مثل کشیدن دو سیگار است

 

زندگی بازی نیست، شما نمی‌‏توانید آن را دوباره اجرا کنید

 

خودتان و ما را نکشید …

 

عکس سمت چپ: این را بخرید | عکس سمت راست: این را رایگان ببرید

 

سیگار کشنده است …

 

بدون شرح …

 

سه عکس با یک شرح | عکس ۱ : یکی را حذف کنید …

 

سه عکس با یک شرح | عکس ۲ : یکی را حذف کنید …

 

سه عکس با یک شرح | عکس ۳ : یکی را حذف کنید …

 

بدون شرح …