درنگ: در توافقی میان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، استانداری و اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان بوشهر خط مسافری بوشهر- خارگ مجددا و از سوی کشتیرانی والفجر آغاز به کار می‌کند.
راه اندازی مجدد این خط کشتیرانی در پی سفر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت به بوشهر و با توافق مقامات بوشهر انجام شده است.
خط کشتیرانی بوشهر- خارگ و بالعکس روزانه طی یک سفر با یک فروند کشتی مسافری کاتامارون تندرو شرکت کشتیرانی والفجر انجام می‌شود و طی این سفر ۲۳۵ مسافر جابه جا می‌شوند.