درنگ: بر این اساس کتاب‌های درسی به جای چاپ کاغذی به صورت فرمت الکترونیکی در اینترنت منتشر می‌شوند و تمامی دانش آموزان قادر خواهند بود با دانلود در تبلت در کلاس‌های درس از آن استفاده کنند.

به عقیده کارشناسان اجرای این طرح علاوه بر صرفه اقتصادی در تهیه منابع آموزشی از جمله هزینه‌های گزاف چاپ و انتشار کتاب‌های کاغذی، فراگیری دروس را برای دانش آموزان جذاب‌تر می‌کند.

در حال حاضر کارگروه‌های تخصصی در حال آماده سازی این طرح در بلاروس هستند که در برخی مدارس این کشور به صورت آزمایشی اجرا شده و  به زودی در همه مدارس فراگیر  می‌شود.