درنگ: شاید تصورش سخت باشد، اما خلاقیت یک هنرمند برای تولید کفپوش‌های جدید نتیجه‌ای فوق‌العاده داشته است. این کفپوش‌های هندسی به شکل‌‎های مختلف هستند و اولین بار در مادرید اسپانیا تولید شده‌اند. عکس‌های زیر نمونه‌هایی از چندصد طرح موجود این هنرمند است.