درنگ :  کاربران در فضای مجازی، همچنان این اقدام را دستمایه پست‌های طنز خود قرار می‌دهند و خطاب به‌خودشان نامه‌هایی می‌نویسند.

  حواشی نامه یک مسئول به خودش برای مسکن | نامه‌ جالب ۳ چهره سیاسی به خود!

در توییتر، کاربران چنان از این سوژه استقبال کرده‌اند که حتی‌نامه‌به‌خودم به‌صورت گسترده استفاده شده است.

حرف‌های این شهردار سابق را می‌توانید در ویدئوی زیر ببینید

بعد از این میزان واکنش به این کار در فضای مجازی، شهردار رشت در گفت‌وگو با یک رسانه محلی به کاربران فضای مجازی حمله کرد و رفتار آنها را «ولنگاری» در فضای مجازی خواند. او حتی توضیح داده بود که این نامه، ‌محرمانه بوده و اصلا قرار نبوده به‌صورت گسترده پخش شود.

با این حال، کاربران فضای مجازی تنها کسانی نبودند که به انتشار این نامه واکنش نشان دادند. دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که این سازمان، از همان روز انتشار تصویر نامه در فضای مجازی پیگیری‌ها درباره آن را شروع کرده و البته به نتیجه قاطعی هم رسیده است: شهردار رشت، صاحب‌خانه بوده و حق گرفتن این خانه را نداشته است.