درنگ: “خانه بچاری” بنایی متعلق به دوره قاجار  واقع شده در آبادان در سال ۱۳۸۳ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده بود.

پرونده ثبت این خانه تاریخی در پی شکایت مالک آن در مراجع قضایی به جریان افتاد و در نهایت حکم به خروج این خانه از فهرست میراث ملی داده‎‌ شد.

با این وجود بسیاری تلاش داشتند تا با خرید این خانه تاریخی در حفاظت از آن بکوشند اما این امر محقق نشد تا آنکه از روز پنجشنبه اول شهریور ماه عملیات تخریب این بنا آغاز شد و تا کنون کسی نتوانسته‌ است این عملیات را متوقف کند.

خانه بچاری بنایی دو طبقه با چوب بری‌های زیبا و معماری ارزشمند بود.