درنگ :  دکتر نریمورتی نادکارنی جراحی که این عملیات دشوار را در بیمارستان خیریه BYL Nair انجام داده‌است می‌گوید براساس مطالعاتی که همکارانش انجام داده‌اند این بزرگترین توموری است که در جهان مشاهده شده‌است.

به گفته وی از آنجایی که این تومور به درون مغز بیمار نفوذ کرده‌بود، جراحی بسیار حیاتی و پرخطر بوده‌است. سانتا پال، بیمار ۳۱ ساله طی یک ماه گذشته شاهد تورم سریغ سرش بود،‌ در حدی که بزرگی تورم ایجاد شده در پس سرش تقریبا با ابعاد سر برابری می‌کرد: ۳۰ در ۲۰ در ۲۵ سانتیمتر.

رشد تومور با سرعت زیادی ادامه یافته و به زیر جمجمه نیز نفوذ کرده‌بود به حدی که به مغز بیمار فشار وارد کرده و بر اعصاب بینایی او اثر گذاشته بود و بیمار توانایی بینایی خود را از دست داده بود.

پزشکان پس از خارج کردن تومور از سر بیمار تا تثبیت وضعیت او صبر کردند و پس از آن خبر انجام جراحی را منتشر ساختند. هنوز مشخص نیست این تومور خوش‌خیم یا سرطانی بوده‌است اما هیچ نشانه‌ای از سرطان در بدن بیمار دیده نشده‌است. بیمار اکنون می‌تواند به راحتی راه برود و پزشکان شانس بازگشت بینایی‌اش را ۵۰ درصد اعلام کرده‌اند.

بیمار پیش از جراحی

 

بیمار پس از جراحی

 

شبیه‌سازی جمجمه بیمار