درنگ : سیدمحمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری در دیوان عالی کشور عنوان کرد: طبق اخباری که به ما رسیده است حکم اعدام ایشان به علت عدم مطابقت با قوانین نقض شده است اما چیزی به ما ابلاغ نشده است.

وکیل محمدعلی طاهری خاطرنشان کرد: در اینصورت پرونده به شعبه هم عرض فرستاده می‌شود تا مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: پرونده بعد از نقض حکم در دادگاه انقلاب تعیین شعبه می‌شود و آن زمان تاریخ و زمان رسیدگی مجدد مشخص می‌شود .