درنگ : یک نگهبان اهل اندونزی مار پیتون ۷ متری که راه را بسته و باعث ترافیک شده بود را از پای در آورد. روبرت نابابان در حال رانندگی در یکی از خیابان‌های جزیره سوماترا بود که به یک مار غولپیکر رسید که خیابان را بسته بود. جزئیات او و دو همراهش سعی کردند مار را از خیابان کنار ببرند که مار پیتون دندان‌هایش را به بازوی او فرو کرده و سعی داشته دور او بپیچد.

نابابان در گفتگو با شبکه تلویزیونی اندونزی گفت: «سعی کردم او را بگیرم که به بازویم حمله کرد و مجبور شدیم مدتی با هم کشتی بگیریم». البته در این درگیری مار ۷ متری مغلوب شد. این مار گونه‌ای خطرناک از مارها است و می‌تواند به راحتی یک خوک بالغ یا یک انسان را ببلعد.

مار پیتون طعمه‌اش را گاز می‌گیرد و دور او می‎پیچد تا زمانی که طعمه بمیرد و آماده خوردن شود. گاهی این حیوان برای گاز گرفتن سر طعمه‌ها را انتخاب می‌کند و از این بابت نابابان خوش شانس بوده که مار بازوی او را گاز گرفته است. البته از خصوصیات این مارها این است که تا زمانی که انسان به آن‌ها کاری نداشته باشد به راحتی به انسان حمله نمی‌کنند.

اهالی این جزیره اندونزی به دلیل مزارع وسیع کشت روغن پالم معمولا برای درگیری با این مارها آماده هستند. در این جزیره زمین‌ها برای کشت روغن پالم آماده شده‌اند و این دقیقا همان چیزی است که مارهای پیتون منطقه را جذب می‌کند.

آخرین قربانی مار پیتون در این جزیره از اندونزی کارگر یک مزرعه روغن پالم بوده است که توسط یک مار خورده شده است. دو کشور اصلی تولید کننده روغن پالم در دنیا اندونزی و مالزی هستند، یعنی دقیقا همان کشورهایی که بیشترین مارهای پیتون را دارند و در سال‌های اخیر بیشترین قربانیان این مارها هم از این کشورها بوده است.