ابتدا ابرهای غبارآلود و در پس آن کوسه‌ها که درحال خوردن جسد یک نهنگ بودند. تعداد زیادی کوسه سفید بزرگ برسر جسد نهنگ با یکدیگر رقابت می‌کردند و برخی از آنها نیز ناگهان رفتاری خشونت‌آمیز از خود نشان می‌دادند.

در همین لحظات یکی از کوسه‌ها زیردریایی شبکه BBC را نیز به شکل یک رقیب می‌بیند از این رو به آن حمله کرده و تلاش می‌کند به آن آسیب برساند.

کوسه چندین بار به عقب رفته و با پوزه‌اش به زیردریایی ضربه می‌زند اما پس از مدت کمی متوجه می‌شود که زیردریایی برای غذای آنها نقشه‌ای ندارد و دوباره به خوردن جسد نهنگ مشغول می‌شود.

  صحنه‌هایی از نبرد مایکل فلپس با کوسه سفید را ببینید | چهار رقابت انسان با حیوان