درنگ: دختربچه روی حاشیه اسکله مانندی نشسته‌است و تلاش دارد شیر دریایی را از نزدیک تماشا کند که ناگهان این جاندار از پشت پیراهن او را گرفته و با خود به زیر آب می‌کشاند. مردی که گفته می‌شود از اقوام دختربچه است، بلافاصله درون آب پریده و او را به مکانی امن می‌برد. شیرهای دریایی همواره موجوداتی بامزه و دوست‌داشتنی شناخته شده‌‌اند، اما در زمان گرسنگی می‌توانند به شکارچیانی خطرناک تبدیل شوند.