عکس | حضور دختر پرسپولیسی در ورزشگاه آزادی برای حضور در جشن قهرمانی