درنگ:  متهم این حادثه در اظهارات اولیه به کارآگاهان گفت: صبح برای رفتن به سیرجان راهی ترمینال جنوب شده بودم و در ترمینال توسط یکی از عوامل تعاونی شماره ۱۳ به تعاونی هدایت شده و برای ساعت ۱۱:۳۰ به مقصد سیرجان بلیط خریدم اما اتوبوس در ساعت مقرر و حتی ساعتی بعد از زمان اعلام حرکت، راه نیفتاد. من نیز به متصدی فروش بلیط مراجعه کرده و درخواست پس گرفتن پولم را کردم، آنها طفره رفته و گفتند که این کار امکان ندارد.

وی ادامه داد: من با مترو به منزل در نبرد رفتم و از داخل منزل چاقویی برداشته و چاقو را در لباسم مخفی کردم، سپس به ترمینال برگشته و در اوج عصبانیت و خشم ابتدا فردی را زدم که مرا برای خرید بلیط به تعاونی شماره ۱۳ هدایت کرده بود سپس به تعاونی رفته و دو نفر از کارکنان آن را با چاقو زدم.

متهم این پرونده با دستور بازپرس امور جنایی تهران بازداشت شده و تحقیقات از وی ادامه دارد همچنین یکی از مجروحان این حادثه از بیمارستان ترخیص شده و مجروح دیگر تحت درمان است.

  فیلم | لحظه حمله یک مرد به سه نفر در ترمینال جنوب | یک نفر کشته شد