درنگ : آخرین باری که خبر پرواز ۳۷۰۴ یاسوج – تهران خبر ساز شده بود لغو این پرواز در ۹ دی امسال به دلیل شرایط نامساعد جوی بود.

امروز اولین خبر، بسیار کوتاه بود، «پرواز تهران – یاسوج ناپدید شد» که در نگاه نخست باورش سخت بود. خبرهای بعدی، یکی پس از دیگری منتشر می‌شد که کم‌کم همه باور می‌کردند پرواز ساعت هشت صبح تهران به یاسوج شرکت هواپیمایی آسمان سقوط کرده است. دقایقی بعد، فرودگاه یاسوج مملو از خانواده‌هایی بود که برای پی بردن به حقیقت تلخ خبر سقوط هواپیمای یاسوج به آنجا هجوم آورده بودند.

مادری با سر و صورت رنجور و ناامید در انتظار کورسوی امیدی از دخترش در این برف و بوران شدید بود. او می‌گفت: دخترم در ابتدا قرار بود با اتوبوس به یاسوج برگردد اما با هواپیما آمد.

وی افزود: آخرین باری که با دخترم صحبت کردم دیروز بود که به سبب زخم پایش از او خواسته‌ام با هواپیما به یاسوج سفر کند.

دیگر خانواده‌ها نیز سرگردان در جای‌جای فرودگاه یاسوج با نگاه کردن به تلفن همراه خود به دنبال آخرین خبرها بودند.

دختری ناله کنان آرزوی خبری امیدوار کننده از خواهرش را داشت. او گفت: برای خواهرم دعا کنید سالم برگردد، باور نمی‌کنم هواپیما سقوط کرده باشد، دعا کنید دروغ باشد.

در میان مسافران پرواز ۲۹ بهمن یاسوج – تهران ۶۶ نفر اسم نوشته بودند که خانواده‌های آنان امروز منتظر آمدنشان بودند.

اگرچه اغلب خانواده ها منتظر خبر رسانه‌ها نمانده‌اند و به محل اعلام شده سقوط هواپیما هجوم برده‌اند اما هنوز هیچ کس نمی‌داند پرونده اخبار پرواز تهران – یاسوج با کدام خبر بسته خواهد شد.

هنوز آخرین خبر منتشر نشده است، اما دل‌های زیادی همچنان امیدوارند.