درنگ : الماس ۳۷٫۳۰ قیراطی «راج پینک» که اوایل ماه جاری در لندن رونمایی شد در ۱۵ نوامبر سال ۲۰۱۷ در حراجی «جواهرات باشکوه و اصیل» ساتبیز به حراج گذاشته خواهد شد.

به گفته دیوید بنت، مدیر بخش بین‌المللی جواهرات حراجی ساتبیز، کشف هر الماس صورتی رویدادی استثنایی است، اما الماس راج پینک با توجه به اندازه و غلظت رنگی که دارد در دسته الماس‌های به شدت کمیاب و مهم قرار گرفته‌است.

الماس‌های صورتی به شدت نایابند و تنها ۰٫۰۲ درصد از الماس‌هایی که به صورت سالانه به موسسه سنگ‌شناسی آمریکا معرفی می‌شوند را تشکیل می‌دهند

الماس‌های صورتی به شدت نایابند و تنها ۰٫۰۲ درصد از الماس‌هایی که به صورت سالانه به موسسه سنگ‌شناسی آمریکا معرفی می‌شوند را تشکیل می‌دهند.

درحال حاضر الماس پورتی گرف رکورددار فروش الماس‌های صورتی فانتزی در حراجی است. این الماس ۲۴٫۷۸ قیراطی که زمانی در تملک جواهرفروشی آمریکایی به نام هری وینستون بوده‌است، در سال ۲۰۱۰ به قیمت ۴۶٫۱ میلیون دلار در حراجی ساتبیز به فروش رسید.

رکورد گران‌قیمت‌ترین جواهر فروخته شده در یک حراجی نیز در حال حاضر در اختیار یک الماس صورتی به نام ستاره صورتی است که وزنی برابر ۵۹٫۶۰ قیراط داشته و در ماه آوریل به قیمت ۷۱٫۲ میلیون دلار فروخته شد

رکورد گران‌قیمت‌ترین جواهر فروخته شده در یک حراجی نیز در حال حاضر در اختیار یک الماس صورتی به نام ستاره صورتی است که وزنی برابر ۵۹٫۶۰ قیراط داشته و در ماه آوریل به قیمت ۷۱٫۲ میلیون دلار فروخته شد.

از دیگر قطعه‌های مهم حراجی ساتبیز که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد، دو الماس فانتزی زرد‌رنگ با وزن‌های ۸۲٫۴۷ قیراط و ۱۰۲٫۵۴ قیراط و همچنین یک انگشتر مزین به قطعه‌ای الماس آبی فانتزی است.