درنگ :  این نشریه مشهور اعلام کرد پس از آگاه شدن از وجود اتهامات سوء رفتار علیه فرانکو تصمیم به پاک کردن تصویر او از روی جلد گرفته‌ است. تصویر فرانکو از این عکس که توسط عکاس مشهور آنی لیبوویتز گرفته شده‌است به صورت دیجیتالی حذف شد.

 

از آنجایی که این نوع عکس‌ها به صورت گروه‌های کوچک گرفته شده و سپس به صورت دیجیتالی سرهم می‌شوند برای حذف تصویر فرانکو به تکرار فرایند عکسبرداری نیازی نبود. فرانکو تاکنون اتهامات پنج‌زن درباره رفتار نادرست و سوءاستفاده‌های جنسی را رد کرده‌است.

حذف تصویر فرانکو از این عکس تنها جنجال موجود نیست. در عکس نهایی اینطور به نظر می‌آید که ریز ویترسپون سه پا و اوپرا وینفری سه دست دارد، و خود این ستارگان نیز در فضای مجازی آن را به موضوعی برای خنده تبدیل کرده‌اند.