درنگ :  علی صالحی که چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی از بازیگر زن خواستگاری کرده بود دوباره با یکی دیگر از بازیگران زن سینما و تلویزیون شوخی کرده است:

  فیلم | خواستگاری علی صالحی از پرستو صالحی در برنامه زنده!