درنگ :  خبر نامه شهردار سابق رشت به خودش برای دریافت مسکن مثل بمب در شبکه‌های اجتماعی منفجر شد و همین امر باعث شد تا این مدیر سابق استان گیلان مقابل دوربین از عملکرد خود دفاع کند. این ویدئو را در زیر ببینید:

 این اتفاق در حالی افتاده است که پیش از این نیز سابقه چنین نامه نگاری‌هایی در دستگاه‌های کشور وجود داشته است.
نامه نگاری‌های تاسف برانگیزی که تنها نشان دهنده فساد در سیستم اداری کشور است. نامه رضازاده به خودش را نیز در زیر ببینید.
نامه یک مسئول به خودش برای مسکن

 

در همین راستا روزنامه قانون امروز به طنز نامه عارف، قالیباف و احمدی نژاد به خودشان را منتشر کرد. این طنز را در زیر ببیند.

برنامه حالا خورشید رضا رشیدپور هم از کنار این موضوع نگذشت و از مخاطبان خود خواست به خودشان نامه بنویسند و برای حالا خورشید ارسال کنند.