درنگ: اواخر هفته گذشته، نامه‌ای با محتوای بستری نشدن یک کودک افغان به علت ضعف مالی خانواده‌اش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. ماجرا از این قرار بود که پدری، کودک هشت ماهه خود را به بیمارستان افضلی پور کرمان می‌رساند اما به علت عدم توان مالی رضایت می‌دهد فرزندش در بخش عمومی بستری شود؛ این در حالیست که این کودک نیاز به مراقبت‌های ویژه در بخش ICU داشت.

پس از اینکه کودک به بخش عمومی منتقل شد، متاسفانه فوت کرد. در همین حال تصویر نامه رضایت پدر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید به بررسی این موضوع پرداخت و با رئیس بیمارستان افضلی پور گفتگو کرد.

دکتر وحیدی در این باره توضیح داد: بیمار شیرخوار هشت ماهه از تبعه افغان بود. خانواده‌اش او را ساعت ۸ شب به اورژانس بیمارستان رساندند و در عرض ۱۰ دقیقه تمام کارهای بیمار انجام شد.

 

 

به گفته رئیس بیمارستان، بیمار به ICU انتقال داده شد اما پدرش تاکید داشت خاطره خوشی از ICU ندارد و تمایلی به بستری شدن فرزندش در این بخش ندارد.

وی گفت: با اصرار پدرش، مریض را به بخش کودکان منتقل کردیم اما همه خدمات ICU را در بخش برای کودک انجام دادیم. هیچ خطایی در پرونده بیمار صورت نگرفته است.

دکتر وحیدی با بیان اینکه بیمار مشکل حادی داشت و فوت کرد، ادامه داد: شما بررسی کنید اگر یک شکایت از بیمارستان ما وجود داشت همه چیز را می‌پذیریم. ما مراجعات افغان زیاد داریم و در سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیون تومان به آنها تخفیف دادیم.