این بیابان حدود ۱۲۰ متر پایین تر از سطح دریاست و به شکل یک فرورفتگی در سطح زمین به نظر می رسد. این بیابان یکی از گرمترین مناطق زمین به شمار می آید و به عنوان زمین های هیدروترمال اتیوپی نیز از آن یاد می کنند.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-15 06:36:51Z | http://piczard.com | http://codecarvings.comÿ‘á+ –