درنگ : این بازیگر جوان با استفاده از شولای افغان (نوعی پوشش در افغانستان) ست جدیدی بر تن کرده بود که به مزاج برخی رسانه‌ها خوش نیامده و با تیترهای عجیب همانند «پوشش اجق وجق»، «پتوی سربازی» و… به این پوشش انتقاد کرده بودند. این درحالی است که در اروپا استفاده از شال‌های بزرگ به عنوان مد جدیدی مطرح شده است و طبق گفته‌های این بازیگر در پست بعدی خود در اینستاگرام ترکیب این شولا با لباس‌هایش جدا از توجه به مد روز، جلب توجه به مشکلات مردم افغان ساکن ایران و قدردانی از دوست افغانی است که این پتو را به او هدیه داده است.

 

 

 

اما این حاشیه ها انگار تمامی ندارد و او هر روز با کامنت‌های تعریفی و انتقادی جدیدی هر روز روبه رو می‌شود.