درنگ : موافق نبودن یکی از قسمت‏های جدانشدنی هر رابطه است، ممکن هم هست که دو طرف بر سر موضوعی بزرگ و مهم تفاهم نداشته باشند یا موضوعی سطحی. اما در این شرایط کاری است که اگر انجام دهید معمولا آرامش بیشتری خواهید داشت.

بهتر است در این شرایط از جمله جادویی استفاده کنید. جمله جادویی این طور است که بگویید «چیزی که من فکر می‏کنم این است که» و بعد نظرتان را بگویید. گفتن این جمله بیشتر اوقات باعث می‎شود که گارد طرف مقابلتان از بین برود و یا با آرامش بیشتری تصمیم بگیرد.

برن براون، پروفسور محقق در این زمینه می‏گوید: البته انتخاب کلمات مناسب برای بیان دقیق و عمیق احساسات و درست صحبت کردن کار آسانی نیست. اگر نمی‏توانید زمانی که بحثتان به اوج رسیده کلمات دقیق را برای بیان نظرتان انتخاب کنید بهتر است این ۳ جمله را از خود بپرسید:

– واقعیت‎‌ها و البته حدس و گمان‎های ما چه هستند؟

– در مورد موارد مبهم چه باید بدانم؟

– واقعا چه احساسی دارم؟ نقش من در این بحث چیست؟

با جواب دادن به این سوالات کار برای شما برای صحبت کردن و متقاعد کردن طرف مقابل راحت‎تر خواهد بود.