درنگ: آمارهای ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد و برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد همزمان با افزایش قیمت مسکن در تهران، تعداد معاملات مسکن نیز افزایشی محسوس را شاهد است. بر این اساس بیشترین تعداد مبایعه نامه اردیبهشت ماه با ۲۲۹۶ فقره مربوط به منطقه ۵ و کمترین مبایعه‌نامه برای منطقه ۱۹ با ۱۱۲ فقره است.

در اردیبهشت ماه امسال قیمت مسکن در مناطق ۱۲ و ۲۰ نسبت به فروردین ماه کاهش یافته است به طوری که به طور متوسط بهای هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۱۲ در فروردین برابر با ۳ میلیون و ۵۷۷ هزار تومان بود که در اردیبهشت به ۳ میلیون و ۴۳۱ هزار تومان رسید . در عین حال در منطقه بیست قیمت هر متر مربع به طور متوسط دو میلیون و ۹۱۸ هزار تومان گزارش شد که رد اردیبهشت به دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید.

در فروردین ماه امسال قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک ۱۱ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان بوده که این قیمت در ماه بعدی یعنی اردیبهشت ماه با رشد بیش از ۷ درصدی به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. تعداد مبایعه نامه ها نیز از ۱۹۱ فقره در فروردین به  ۷۲۰ فقره در اردیبهشت رسید.

تعداد مبایعه‌نامه  ثبت شده در منطقه ۲ طی فروردین امسال ۴۲۵ فقره بوده که در ماه گذشته به ۱۴۲۳ فقره افزایش یافته است. متوسط قیمت یک دستگاه آپارتمان در این منطقه نیز از هر مترمربع ۸٫۶ میلیون تومان در اولین ماه سال به ۹٫۵ میلیون تومان در اریبهشت ۹۷ افزایش یافته است.

بررسی وضعیت قیمت در منطقه سه نیز نشان می دهد در ماه گذشته قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در این منطقه ۱۰٫۵ میلیون تومان بود. در فروردین قیمت متوسط این منطقه ۱۰٫۴ میلیون تومان بوده است.

طی فروردین امسال ۴۲۰ فقره و در اردیبهشت ماه ۱۵۹۳ مبایعه‌نامه در منطقه ۴ ثبت شده است. متوسط قیمت در این منطقه طی فروردین ماه ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بوده که یکماه بعد این متوسط قیمت به ۶ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در مجموع کل مبایعه‌نامه  پس از  حذف کدهای پستی نامعتبر برای ماه اردیبهشت ۱۷ هزار و ۶۰۵ فقره بوده که نسبت به فروردین ماه با ۴۷۹۶ فقره افزایش حدود ۲۷ درصد رشد داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل مناطق ۲۲ گانه تهران طی فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب ۵ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان و ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بوده است.

جدول زیر جزییات قیمت را در فروردین و اردیبهشت در مناطق بیست و دو گانه تهران نشان می دهد. منطقه یک گران ترین و منطقه ۱۸ ارزان ترین منطقه تهران در اردیبهشت ماه بوده است . قیمت  هر متر مربع مسکن در منطقه یک تقریبا ۴٫۸ برابر متوسط قیمت در منطقه ۱۸ است.