قاضی شهریاری در تشریح آخرین وضعیت پرونده خواننده معروف حمید صفت می‌گوید: پس از اعتراض متهم به علت فوت، پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد.

سرپرست دادسرای جنایی همچنین می‌افزاید، حسب اطلاع واصله متهم به علت فوت اعتراض کرده و پرونده برای تعیین دقیق علت فوت به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شده است.